LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.


Leave a comment

Thông báo: Lễ vía Đức Quán Thế Âm


Lễ vía Đức Quán Thế Âm thành đạo tại chùa Linh Sơn Windsor sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 13/7/2014, nhằm ngày 17 tháng 6 năm Giáp Ngọ.

Chương trình lễ:
10:30 – Quý phật tử vâng tập về Chùa
11:00 – Thuyết Pháp
12:15 – Chính thức khai lễ tụng kinh Phổ Môn cầu an
13:15 – Dùng cơm chay thân mật
17:00 – Cúng thí thực

Hoàn mãn