LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.


Leave a comment

Lễ Phật Đãn 2012

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN, PHẬT LỊCH 2556
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi: Quý phật tử, Quý vị đồng hương thân mến!

Hằng năm vào Ngày 15 Tháng 04 âm lịch, tất cả phật tử khắp năm châu đều hân hoan đón mừng ngày bậc Ðại giác lâm phàm giáng thế, với lòng từ bi cứu độ chúng sanh thoát khỏi trầm luân trong biển sanh tử, lặng hụp trong sáu nẻo luân hồi đau khổ.

Để tưởng nhớ thâm ân của Ðức Thế Tôn, chùa Linh Sơn Windsor sẽ tổ chức đại lễ chào mừng Khánh Đản, Phật lịch 2556 vào sáng chủ nhật ngày 27- 05-2012. Nhằm ngày 07 tháng 04 (nhuần) năm Nhâm Thìn. Dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Pháp Ấn.

Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử xa gần cùng quý đồng hương dành chút thời giờ quý báu, vân tập về đạo tràng chùa Linh Sơn Windsor để tham dự đại Lễ và đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhơn sanh an lạc, cùng cầu nguyện cho gia đình cũng như toàn gia thân quyến của chúng ta được vạn sự kiết tường, sở cầu như ý nguyện.

Nam Mô Lam Tỳ Ni Viên Vô Ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chương trình đại lễ:

  • 10:30AM Quý Phật tử vân tập về chùa
  • 11:00AM Sơ lược về lịch sử của Ðức Phật.
  • 11:15AM Thuyết Pháp
  • 11:45PM Chính thức khai lễ tụng kinh và tắm Phật
  • 01:00PM Dùng cơm chay thân mật
  • 03:00PM Cúng thí thực cô hồn (Hoàn mãn)