LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.


1 Comment

Lễ vía Đức Phật A Di Đà và Đêm Hoa Đăng

ĐÊM HOA ĐĂNG VÍA PHẬT DI-ĐÀ

Lái con thuyền Bác Nhã đưa nhân loại về miền Tịnh Độ
Cầm ngọn đuốc trên tay giúp chúng sanh thoát khỏi ta-bà
Giữa biển khổ mênh mông thuyền chánh pháp là phương tế độ
Trong sinh tử nghìn trùng niệm Di Đà là cách qua sông

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa toàn thể qúy thiện nam tín nữ phật tử và qúi đồng hương thân mến.

Đối với hành giả tu học Phật pháp nói chung và hành giả thực hành pháp môn Tịnh độ niệm Phật nói riêng, có lẻ không xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện vị tha rạng ngời của Đức Thế Tôn A-Di-Đà. Trong tâm tưởng của mỗi người hình ảnh Đức Phật trang nghiêm tỏa sáng, gương mặt hiền từ đức độ, tay cầm đài sen tiếp dẫn, ánh mắt từ bi nhìn xuống như dõi tìm những đứa con lưu lạc từ lâu, đã trở nên thân thương diệu kỳ và quen thuộc. 48 đại nguyện, là thánh đạo, là con đường giải thoát bằng phương pháp của tâm từ bi vô lượng và trí tuệ vô cùng, sẵn sàng xóa bỏ mọi hận thù cho thế giới ta-bà phủ đầy gấm hoa diễm lệ.

Trong ý nghĩa cao cả ấy chùa LINH SƠN WINDSOR long trọng cử hành ĐÊM HOA ĐĂNG kỷ niệm ngày vía của Đức từ phụ A-Di-Đà vào lúc 07:00PM tối thứ bảy ngày 29-12-2012 (nhằm  ngày 17 tháng 11 năm Nhâm Thìn) cầu cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc, gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi trân trọng kính mời qúi phật tử và qúi đồng hương dành chút thì giờ về chùa dâng đèn cúng Phật.

Khói hương lan tỏa khắp mười phương
Nguyện kết đài sen để cúng dường
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng giám lòng con thật tỏ tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trụ Trì Chùa Linh Sơn

img282

 

 

 

Tỳ kheo Thích Trí Thoát