LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.


Leave a comment

Photo Album: Lễ Đón Giao Thừa Kỷ Sửu ’09

New Year’s Eve and Dragon Dance

[rockyou id=132595121&w=520&h=391]

Nếu muốn xem từng hình riêng biệt thì nhấn link View Show.
If you would like to view any single image, click on View Show below the slideshow.

Dragon Dance
Please click on the photo to view slideshow / Xin nhấn vào hình để xem

Free Image Hosting at www.picturetrail.com

———————–
Many thanks to Mr. & Mrs. Hoang Pham for the pictures.


Leave a comment

Video: Party Tất Niên 2009

Chuẩn bị (Preparing for the Party)

[livevideo id=854F2D2FD96C48C6AEFBF7B57441B895]

Tiệc Tất Niên – Những món ăn chay (Party night – Intro to the yummy vegetarian dishes)

[blip.tv ?posts_id=1767189&dest=-1]

Thầy Trí Thoát mở đầu trương trình (Thay Trí Thoát opens the party)
[blip.tv ?posts_id=1760973&dest=-1]

Tiệc bắt đầu (Eating, chatting, Karaoke-ing)
[blip.tv ?posts_id=1761092&dest=-1]

Thông báo giải sổ số & Karaoke part 1
[livevideo id=C2F7653399B7419ABC7EA9F6D0D0632C]

Karaoke part 2
[blip.tv ?posts_id=1761261&dest=-1]

Karaoke part 3 – p/t Diệu Phương hát
[blip.tv ?posts_id=1761472&dest=-1]

The End