LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.


6 Comments

Video: Mung Xuan Mau Ty 2008 – part 4

phat Duoc Su

Mùng 4 Tết – Tụng Kinh Dược Sư

Nếu không xem được video, xin nhấn vào từng chủ đề để xem.

Introduction (Trước giờ tụng kinh) << click links if you can’t watch the videos on this page

Tụng Kinh Dược Sư (Chanting the sutra of the Medicine Buddha)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Thầy Thích Trí Thoát Thuyết Pháp (Preaching)

Part 1

Part 2

Part 3

Sadi Tường Tri Ngâm Thơ và Hình Ảnh (Pictures slideshow)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Xin chúc phật tử 10 phương và những ai ghé đến trang web của chùa Linh Sơn Windsor mọi điều an lành và vui vẻ .

Thank you for viewing the videos!