LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.

Tâm Thư Từ Thiện

Leave a comment

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO LINH SƠN THẾ GIỚi
Chùa Linh Sơn Windsor Canada
706 Goyeau Street, Windsor, Ontario, N9A-1H6 Canada.
Tel: ( 519 ) 254-2646

Tâm Thư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa toàn thể quý Phật Tử cùng quý vị Đồng Hương thân mến.

Ca dao Việt Nam có câu, một miếng khi đói bằng gói khi no, hoặc lá lành bọc lá rách, đúng như vậy thưa quý vị. Tháng mười năm 2012 chúng tôi đủ duyên về Thánh Tích Ấn-Độ tham dự Lễ Khánh Chùa Linh Sơn tại KUSHINAGA nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn.

Chúng tôi đến viếng thăm một ngôi trường có Sáu trăm em học sinh, các em này rất nghèo không có tiền đóng tiền trường để đi học, do đó chúng tôi chạnh lòng thương xót các em thiếu phước báu đó, vì thế mà chúng tôi suy nghĩ thành lập ra một quỹ từ thiện để có tịnh tài trả lương cho các Giáo Sư để cho các Giáo Sư có phương tiện lo cho đời sống hằng ngày và không cần phải thâu tiền học của các em học sinh nghèo này nữa.

Nay chúng tôi ra Tâm Thư này là để kêu gọi quý Phật Tử cùng quý vị đồng Hương trên Thế Giới dõng phát Bồ Đề Tâm ủng hộ cho chương trình từ thiện này được thành tựu viên mãn, xin mỗi người phát tâm ủng hộ mỗi tháng $1, một năm là $12, nhưng quý vị nào phát tâm cho thêm chúng tôi thành kính tri ân và cảm niệm công đức.

Nguyện cầu chư Phật mười phương thường gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng quý vị đồng hương luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hằng ngày và được nhiều thắng duyên tu học trong Phật Pháp tìm cho chính mình sự an lạc và giải thoát.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

TTT-signature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s