LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.

Video: Lễ Vu Lan 2008 (Ullambana Festival)

Leave a comment

Mở Đầu & Cung Thỉnh Chư Tăng
Intro – Inviting the Sangha

Các Em Dân Lễ Vật Lên Chư Tăng
Bringing Offerings to the Sangha

Cài Hoa Cho Chư Tăng & Phật Tử
The ‘Flowers’ Ceremony

Thầy Thích Trí Thoát Thuyết Về Lễ Vu Lan
Master Thich Tri Thoat Preaching about the Ullambana

Please click here to play the last video

The End

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Kính chúc phật tử 10 phương và những ai ghé đến trang web của chùa Linh Son Windsor thân tâm luôn an lạc, mọi điều an lành và sức khỏe.
Wishing all the Guests to Linh Son’s web site all the best in life, happiness, prosperity, and good health.

———————–
Nếu video có trở ngại, xem không được, xin viết vào trong form ở dưới cho biét. Please give feedback in the form below, if you can’t view any of the video clips. Thank you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s