LINH SON TEMPLE

Our voice that calls the Buddha is Buddha’s voice that's calling us.

Slide show: Mẹ Hiền Quán Âm

Leave a comment

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin chúc phật tử 10 phương và những ai ghé đến trang web của chùa Linh Sơn Windsor mọi điều an lành và vui vẻ .

Wishing all the Guests to Linh Son’s web site all the best in life, happiness, prosperity, and good health.

Thank you for visiting!

——–
Slide show by D.Q
Nhân dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s